Showing posts with label candles. Show all posts
Showing posts with label candles. Show all posts

Tuesday, June 23, 2009

LP: Recycled Candles

Where you can find candles being recycled? ONLY HERE i guess in the Phils. My SIL is a Mother Butler at a small chapel here in our place and she collects used candles after the mass. She cooks it again and later on they will use the recycled candles again, good eh? VIEW MY OTHER ENTRY

San ka naman nakakita ng nag rerecycle ng kandila? DITO LANG yan sa Pinas maari, siguro! Ang aking hipag ay isang mother butler sa maliit na chapel dito sa aming barangay at naghihinayang silang itapon ang mga upos ng kandila kaya't ito'y kanyang kinakalap para lutin na muli. Ito nga pala ang entry ko sa LITRATONG PINOY.

PROJECT 365: Recycled Candles at ito ang resulta, bagong kandila para gamitin muli sa simbahan.. oh d ba tipid!


Recycled candles